Skip to main content

Privacyverklaring

Grow4Flow  respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. In dit Privacy Statement staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ermee om wordt gegaan. Klik hier voor het downloaden van de privacy verklaring.

© Grow4Flow | Alle rechten voorbehouden